Obniżka! PŁYN DEZYNFEKCYJNY DO RĄK 5000ML PKWiU 20.20.14.0

PŁYN DEZYNFEKCYJNY DO RĄK 5000ML PKWiU 20.20.14.0

20.20.14.0

Sanizer 4 You - 5000 ml

Więcej szczegółów

88,00 zł netto

95,04 zł brutto

-10,80 zł

105,84 zł brutto

95,04 zł za 1

Więcej informacji

NAZWA ŚRODKA BIOBÓJCZEGO: Sanizer 4 You.

NR ZEZWOLENIA: 0167/TP/2020

POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO: Żel, antybakteryjny produkt przeznaczony do higienicznego mycia rąk.

ZAKRES STOSOWANIA: stosować na skórę dłoni

SUBSTANCJE CZYNNE: 70% alkohol o działaniu przeciwbakteryjnym: Propan-2-ol - zawartość 35,18g/100g; Etanol - zawartość 30,12g/100g

ZASTOSOWANIE: Do mycia rąk, dla zmniejszenia poziomu bakterii na skórze. Stosować 2-3 ml za każdym razem kiedy zachodzi potrzeba dezynfekcji rąk.

OSTRZEŻENIA: Tylko do użytku zewnętrznego. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. W przypadku połknięcia natychmiastowo skontaktować się z lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza nalerzy pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera propan-2-ol.

WSKAZÓWKI: Dokładnie rozprowadzić produkt na dłoniach i energicznie pocieraj ręce aż wyschną. Monitoruj użycia środka przez dzieci poniżej 6-go roku życia.

SKŁAD: alkohol skażony, alkohol izopropylowy, woda destylowana, gliceryna, glikol propylenowy, nadtlenek wodoru.

Opakowanie plastikowe przeznaczone do recyklingu.

Zobacz również:Kompleksowe zaopatrzenie zakładów przemysłowych i warsztatów

Jesteśmy firmą handlową zajmującą się kompleksowym zaopatrzeniem zakładów przemysłowych i warsztatów.
Gwarantujemy wysoką jakość narzędzi, chemii technicznej, materiałów ściernych, narzędzi skrawających oraz elementów złącznych a także innych artykułów które prezentujemy w dziale OFERTA.
Firma Bausmet jest wyłącznym dystrybutorem na terenie województwa śląskiego chemii technicznej Wekem.


Czytaj więcej
Copyright © 2018 P.H.U. Bausmet
Realizacja: PROPERART